ลอกท่อระบายน้ำ

เกี่ยวกับเอเจนเทค

บริษัท เอเจนเทค จำกัด
agentex
เหตุผลทำไมต้อง…ลอกท่อระบายน้ำ
เพื่อให้น้ำไหล(ระบายได้ดีขึ้น)ในช่วงหน้าฝนท่อระบายน้ำส่วนใหญ่ฝังอยู่ใต้ดินข้างถนน ใช้สำหรับระบายน้ำเสียจากครัวเรือนและระบายน้ำหลากน้ำล้นโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน
เมื่อการใช้งานผ่านไป ตะกอนจากน้ำเสียของครัวเรือนและฝุ่นผงจากผิวจราจรที่ตกสู่ท่อระบายจะทำให้หน้าตัดของท่อระบายน้ำในช่วงน้ำหลากน้ำล้นจะล่าช้า
จึงต้องทำการลอกท่อเพื่อขยายพื้นที่ของท่อให้เท่ากับของเดิมถึงจะทำให้การระบายน้ำดีขึ้น
บริการของเรา
ลอกท่อระบายน้ำ
บริการลอกท่อระบายน้ำ ทุกขนาด ลอกท่อระบายน้ำทิ้ง น้ำเสีย ให้แก่โรงเรียน หน่วยงานราชการ
ท่อระบายน้ำโรงงาน หมู่บ้าน ตลาดสด และอาคารบ้านเรือนทั่วไป มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี
ราคายุติธรรม (ราคาขึ้นอยู่กับขนาดและความยาวของท่อระบายน้ำ)